Skip to main content

 

Now streaming Live on Twitch & Youtube 24/7, MHT-CET Previous year Papers & Answers  
 Comments

Popular posts from this blog

मराठी रीती रिवाज- महाराष्ट्रातील सण, देवस्थाने, पूजा, आरत्या आणि बरीच माहिती

मराठी रीती रिवाज या जगाच्या पाठीवर, कुठल्याही ठिकाणचे लोकजीवन खुलून येण्यासाठी मुख्यत्वे करून त्या संस्कृती मधले सण, त्यांचे उत्सव यांचा खूपच मोठा वाटा आहे. दैनंदिन आयुष्य जगताना माणूस हा नेहमीच काहीतरी नवीन घडण्याची वाट पहात होता. माणसाच्या या सतत नाविन्याच्या आणि बदलाच्या ओढीने तो समारंभासाठी निमित्ते शोधत गेला.  त्या शोधातूनच सणवारांची निर्मिती झाली. हे सण, उत्सव नेहमीच सर्वाना एकत्र बांधून ठेवण्यात,  त्यातून एकात्मता साधण्यात खूपच  महत्वाचं कार्य करत आले आहे. आपल्या भारतात आपले सण,  उत्सव यांना खूपच महत्व आहे. आपली प्राचीन भारतीय संस्कृती हि नेहमीच अध्यात्माशी निगडित होती. भारतातील तेहतीस कोटी देव, त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या पौराणिक कथा, निसर्गात सतत घडणारे बदल, ऋतुमान या सर्वांशी सांगड घालून विविध सणवार यांची निर्मिती झाली. जीवनाला अध्यात्म , भक्तिभावाचा स्पर्श देण्यासाठी सर्व सण उत्सवांना देवकल्पना , पौराणिक कथा-कल्पनांची जोड दिली गेली.  विशिष्ठ देवतेचं अधिष्ठान , श्रद्धा , भक्तिभाव , पूजा ,  व्रत ,   नैवेद्य इत्यादींची जोड दिल्यामुळे सण धार्मिक भावनेने ,   श्रद्धेने साजरे केले

The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016

  The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 is an Act of the Parliament of India which seeks to protect home-buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The bill was passed by the Rajya Sabha on 10 March 2016 and by the Lok Sabha on 15 March 2016 and received Presidents assent on 25 March 2016. The Real Estate Act 2016 to establish the Real Estate Regulatory Authority for regulation and promotion of the real estate sector and to ensure sale of plot, apartment or building, as the case may be, or sale of real estate project, in an efficient and transparent manner and to protect the interest of consumers in the real estate sector and to establish an adjudicating mechanism for speedy dispute redressal and also to establish the Appellate Tribunal to hear appeals from the decisions, directions or orders of the Real Estate Regulatory Authority and the adjudicating officer and for matters connected therewith or incidental thereto. This law vests

Unique Facts on Aadhaar number And Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

          Unique Facts on Aadhaar number And Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016   Aadhaar is an individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) on behalf of the Government of India to individuals for the purpose of establishing the unique identity of every single person. Unique Identification Authority of India (UIDAI) is responsible for the processes of enrolment and authentication of Aadhaar Card under Aaadhaar Act, 2016.  Its objective is to collect biometric and demographic data of residents, store them in a centralized database.  First Aadhaar number was launched in Maharashtra in the village of Tembli, on 29 September 2010. Ranjana Sonawne: 782474317884 become the first Indian to get the (UID) number (termed as Aadhaar) Each resident of India will receive 12-digit unique identify number called as Aadhaar.  This number will serve as a proof of identity