Skip to main content

Posts

The United States Code, is the codification by subject matter of the general and permanent laws of the United States.   Law app is updated to include latest titles 1 to 54. http:// rachittechnology.com  
Recent posts
  श्लोक, आरती, मंत्र, भूपाळ्या, म्हणी, पंचांग, वाक्प्रचार, व्याकरण, शब्दकोश, पूजा, सण..... आता एकाच ठिकाणी मिळणार सर्व माहिती. "मराठी रीती रिवाज सुपर ॲप" मध्ये. अँप मध्ये आता सर्व विभागांसाठी ध्वनि उपलब्ध आहे. योग्य उच्चारासाठी Marathi (India) हा पर्याय निवडा.   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rachittechnology.marathiritirivaj https://apps.apple.com/us/app/marathi-riti-rivaj/id1234491473  
  Now streaming Live on Twitch & Youtube 24/7, MHT-CET Previous year Papers & Answers      Youtube link   Twitch Link  

We're Live Now - Checkout our new Windows Application

  Works without internet  Access to 600 + acts from 17 Countries Audio playback & advance search option available Diglot support for many acts Secure online payment Pro-version activation license for just 99$ Priority technical email support with activation Version : 1.0 ( Release date - 1-Mar-2022 ) Available Platform: Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / 2019 / 2016 / 2012  Download your copy : https://d1u5w5xzc3zcxb.cloudfront.net/LawApp_Setup_1.0.exe                

Law App is now available in "Open Beta" on Windows Platform

O ur expertise is in mobile app development with 4 million + app downloads. You can download our mobile apps ( Android , iPad & iPhone ).   Our flagship mobile Law app can be downloaded from ( Android , iPad & iPhone ) Read this blog to know more on Law Mobile App .  We are excited to announce that Law App is now available in open beta starting 19-Nov-2021 on Windows Platforms , application works completely offline once installed with easy access to 600+ Acts from 17 countries.  Why Open Beta? We are committed in developing quality products. We are constantly looking for feedback of our products to enhance user experience.    We are looking for users who can try this desktop app in open beta and share their feedback.  With open beta we can identify and fix bugs early before the official release.  Law App on Windows Platform targeted to be released fully before end of Q1-2022 . Benefit of trying Open Beta Use Pre-Order option from the app and get 50% discount . With one

Law App - Coming Soon ( Windows, Linux, macOS )

We are very proud to announce that the "Law App" will be soon launched on Windows, macOS and Linux.  Law Learning desktop application will work offline.  With easy access to 600 + Acts from 17 Countries.   Pre-register to get exclusive early access. https://forms.gle/sp2u9ngrkkpVVD2JA visit  www.rachittechnology.com to download our products.

मराठी रीती रिवाज- महाराष्ट्रातील सण, देवस्थाने, पूजा, आरत्या आणि बरीच माहिती

मराठी रीती रिवाज या जगाच्या पाठीवर, कुठल्याही ठिकाणचे लोकजीवन खुलून येण्यासाठी मुख्यत्वे करून त्या संस्कृती मधले सण, त्यांचे उत्सव यांचा खूपच मोठा वाटा आहे. दैनंदिन आयुष्य जगताना माणूस हा नेहमीच काहीतरी नवीन घडण्याची वाट पहात होता. माणसाच्या या सतत नाविन्याच्या आणि बदलाच्या ओढीने तो समारंभासाठी निमित्ते शोधत गेला.  त्या शोधातूनच सणवारांची निर्मिती झाली. हे सण, उत्सव नेहमीच सर्वाना एकत्र बांधून ठेवण्यात,  त्यातून एकात्मता साधण्यात खूपच  महत्वाचं कार्य करत आले आहे. आपल्या भारतात आपले सण,  उत्सव यांना खूपच महत्व आहे. आपली प्राचीन भारतीय संस्कृती हि नेहमीच अध्यात्माशी निगडित होती. भारतातील तेहतीस कोटी देव, त्यांच्याशी निगडीत असलेल्या पौराणिक कथा, निसर्गात सतत घडणारे बदल, ऋतुमान या सर्वांशी सांगड घालून विविध सणवार यांची निर्मिती झाली. जीवनाला अध्यात्म , भक्तिभावाचा स्पर्श देण्यासाठी सर्व सण उत्सवांना देवकल्पना , पौराणिक कथा-कल्पनांची जोड दिली गेली.  विशिष्ठ देवतेचं अधिष्ठान , श्रद्धा , भक्तिभाव , पूजा ,  व्रत ,   नैवेद्य इत्यादींची जोड दिल्यामुळे सण धार्मिक भावनेने ,   श्रद्धेने साजरे केले